Login    Register    Items   

Cushions For Home

Cotton,Linen,Shabby,Florals...
패브릭 악세사리

화살표 화살표
peace & love 쿠션
peace & love 쿠션 2020년에 출시될 쿠션입니다. 미리 감상해보세요
상품코드 0005_00149
수량선택
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 

 

  • Dry Clean Only(드라이 크리닝 권장)
  • Do Not Tumble Dry(건조기 사용 금지)
  • Wash with like colours(같은 색상으로 위주로 세탁)
  • Lie flat to dry(평평한 곳에 눕혀 건조)