Login    Register    Items   

Cushions For Home

Cotton,Linen,Shabby,Florals...
패브릭 악세사리

화살표 화살표
솜 컬렉션
솜 컬렉션
상품코드 0005_00045
모델명 솜 컬렉션
수량선택

 

 


 

 

 

* 부드러운 쿠션 솜 *

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


 
  • Dry Clean Only(드라이 크리닝 권장)
  • Do Not Tumble Dry(건조기 사용 금지)
  • Wash with like colours(같은 색상으로 위주로 세탁)
  • Lie flat to dry(평평한 곳에 눕혀 건조)